BOHEZ, Project Management

   
  U beslist het ontwerp van één of meerdere aandrijvingen uit te besteden. Dit project moet tot in de puntjes verzorgd worden, gaande van de initiatie fase tot en met de nazorg. BOHEZ zal als één contactpersoon het hele project voor u leiden.

Op regelmatige basis ontvangt u de stand van zaken en u hebt op elk moment recht op inzage. Doorheen het traject worden mijlpalen vastgelegd. U beslist na het halen van een mijlpaal of het project verder gaat.

"De enige constante in een project is de variabele". Een consistent model vormt de rode draad in elk project. Door een goede communicatie strategie worden irritaties en onduidelijkheden snel en efficiënt weggewerkt.
 

ACTIEF IN...

   
 
 
 
 
 
 
© 2007 BOHEZ