Bohez067

Feilloze aandrijvingen voor laboratorium automatisering

Laboratorium automatisering in de chemische, farmaceutische, medische en levensmiddelenindustrie garandeert geijkte en repeterende processen die bijdragen aan een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Labo-automatisering wordt toegepast bij de analyse van medische samples, zoals bloed, urine en weefsels en bij het onderzoek van chemische reacties. Daarnaast worden geautomatiseerde processen ook aangewend voor de dosering van agentia voor de aanmaak van geneesmiddelen en voor de in-line controle van drinkwater en industriële productievloeistoffen.

BOHEZ staat fabrikanten bij met de ontwikkeling van mechatronische componenten of elektrische aandrijvingen voor laboratoriumapparatuur en levert hen de gewenste oplossing.

Wat zijn de doelstellingen van uw volgend product?

Bent u Original Equipment Manufacturer en brengt u seriematige OEM-producten op de markt in volumes van 50 tot 5000 eenheden per jaar? Naargelang uw toepassing kiezen we voor een standaard unit of voor een compleet gepersonaliseerde aandrijving, van licht en compact tot groot en sterk.

Ontdek hoe we u precies bijstaan

Anticiperen op de toekomst

Na een diepgaande analyse krijgen we een overzicht van de verschillende kenmerken, verwachtingen en standaarden van uw product. Het toetsingskader waarin het product werkbaar wordt, krijgt vorm. Vervolgens focussen we ons op:

De motortechnologie

Dimensionering en vormfactor

    • We zetten alle onderdelen samen, zoals flenzen, reductiemechanismes, bekabeling en inbouw volgens uw projectdoelstellingen en producteisen. Al deze factoren spelen een rol in de keuze voor standaard of maatwerk componenten.

De prestaties

    • We baseren ons ook op het gewenste energieverbruik en de levensduur bij de keuze van de onderdelen.

Vervolgens brengen we alles samen in een of meerdere voorstellen. Van daaruit gaan we over tot de productie van prototypes ter validatie van de specificaties. Preseries worden gebouwd voor uitgebreide tests in de praktijk. Die zullen het ontwerp bevestigen in meerdere praktijksituaties. Na de goedkeuring van het voortraject stellen we het finale productiedossier op en starten we met de uitvoering.

BOHEZ ontfermt zich eveneens over de nazorg. We kennen de technologische evoluties en beschikken over het potentieel voor productoptimalisatie.

Toepassingen van laboratorium automatisering

Laboratorium automatisering
Doseerpompen
Laboratorium automatisering
Pick & Place
Laboratorium automatisering
Mengers
Laboratorium automatisering
Optische instrumenten

BOHEZ, leader in mechatronics

Kwaliteit en duurzaamheid zijn onontbeerlijk bij de productie van laboratoriumapparatuur. We hechten extra belang aan normering, geluid, afmetingen, beheersbaarheid en integratie. BOHEZ is al meer dan 30 jaar thuis in de aandrijftechniek en ontwerpt, integreert en levert kwalitatieve mechatronische componenten en elektrische aandrijvingen voor laboratorium automatisering.

Meer over BOHEZ

EEN UNIEK LABORATORIUM AUTOMATISERINGSSYSTEEM?

close menu