Werkwijze
1

bohezLUISTERT

LUISTERT

Het succes van een project begint bij de inventarisatie van de wensen en eisen van uw project. Early involvement draagt bij tot een betere haalbaarheid. Het laat toe al een aantal beschikbare technologieën vast te leggen. Het gaat om motortechnologie, type overbrenging, aanstuurmethode en vereisten bij de integratie. De gegevens die relevant zijn voor de configuratie van de juiste aandrijving worden in kaart gebracht en verzameld in een designboek. Uitgebreide checklists worden gebruikt om alle parameters en omgevingsfactoren in het vizier te krijgen.

2

bohezANALYSEERT

ANALYSEERT

De verzamelde projectspecificaties aangevuld met applicatiekennis en ervaring vormen de basis van een analyse.Deze informatie wordt verwerkt in een designboek.Met geverifieerde interne berekeningsmethoden worden de gegevens omtrent beweging en proces omgezet in motorprestaties zoals toerental, koppel, vermogen, inschakelduur en levensduur. In eerste instantie wordt in de productendatabase gezocht naar de beste match, en dit op basis van standaard beschikbare oplossingen.

Indien geen standaard oplossing voorhanden, worden de afwijkende eisen nagekeken en wordt onderzocht welke aanpassingen noodzakelijk zijn. De R&D afdeling zal deze aanpassingen zowel op vlak van techniek als van kostprijs aftoetsen met het designboek.

3

bohezADVISEERT

ADVISEERT

Vanuit de analyse wordt een concreet voorstel uitgewerkt.

Er wordt vertrokken vanuit een bestaande oplossing, gesteund door een uitgebreid aanbod. Dit laat toe om snel een oplossing voor te stellen en te laten valideren. Indien het gaat op een oplossing op maat wordt het complete traject in detail uitgewerkt in functie van de noodzakelijke ontwikkeling. Dit omvat de mechanische onderdelen, elektronische onderdelen, software ontwikkeling, testtrajecten, keuringen, logistieke trajecten… Uw contactpersoon zal als projectverantwoordelijke zowel de interne als de externe opvolging naar zich toe trekken, en op regelmatige tijdstippen de status van het project rapporteren

STANDAARD OPLOSSINGEN

4

bohezMAAKT PROTOTYPES

MAAKT PROTOTYPES

Hier wordt het partnership concreet. Een wederzijdse inspanning resulteert in de beste oplossing. Met heel korte doorlooptijd wordt een prototype gemaakt. Dit dankzij in-house R&D en fabricagemiddelen (CNC machines en een gebalanceerde voorraad aan onderdelen).

Een prototype geeft op zeer korte tijd inzicht in de basisspecificaties en is een verbinding tussen de theorie en de praktijk. De resultaten omtrent snelheid, koppel en gedrag van de belasting worden bevestigd. Eventuele bijstellingen worden in het lastenboek verwerkt. Het ganse proces staat onder toezicht van een ISO9001:2015 gecertifieerd kwaliteitsbewakingssysteem.

5

bohezMAAKT PRESERIES

MAAKT PRESERIES

Wanneer het prototype aan de gestelde eisen voldoet, wordt u begeleid naar de preseries. Op basis van een grotere spreiding en d.m.v. veldtesten, kunnen de preseries de voorgestelde oplossing bevestigen. Indien nodig worden de laatste bijsturingen uitgewerkt.

In deze fase wordt ook een levensduurtest uitgevoerd en afgewerkt. Op basis van reëel aantal uren en/of cycli, of op basis van een ingekorte test met extrapolatie worden de producteigenschappen bevestigd. Het einde van deze fase stelt u in staat om het geheel van uw project met de geboden oplossing te valideren en klaar te maken voor serieproductie. Alle technische documentatie wordt overgemaakt onder de afgesproken vorm.

6

bohezLEVERT

LEVERT

In deze fase wordt de nadruk gelegd op de kwaliteitsbewaking en het logistieke proces.

Het testprotocol, de gewenste volumes en batchgroottes, de verpakking en identificatie worden vastgelegd; alsook de transportwijze tot aan uw assemblage lijn. EXW tot DDP wordt aangeboden op elke gewenste locatie, volledig op maat van uw bedrijf. De nadruk ligt op het ontzorgen. In deze fase wordt afgestemd welke eisen in de SLA (Service Level Agreement) en de garantievoorwaarden moeten opgenomen worden

7

bohezVOLGT Op

VOLGT Op

In de langetermijnrelatie gaat het hier hoofdzakelijk om bijstand in alle aspecten van het product in uw apparaat of machine. Naast het uitvoeren van de SLA worden ook de technologische ontwikkelingen in de markt gevolgd in het kader van uw product.

Indien er zich bij de technologische evoluties in de producten of materialen, een belangrijk voordeel aanbiedt in uw toepassing zal dit voorgesteld worden. In samenspraak wordt dit geïmplementeerd.

CASE BEKIJKEN

close menu